ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу  з відбору  виконавців робіт із землеустрою

1.Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.


2.Дані про земельну ділянку:

30100, Хмельницька обл., м.Нетішин, на північ від житлової забудови міста Нетішин,орієнтовна площа ділянки – 55,0 га, цільове призначення – землі сільськогосподарського призначення, (для іншого сільськогосподарського призначення);

 

3.Умови конкурсу:

3.1.Конкурсна документаціяподається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.    У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 

3.2.Конкурсна пропозиціяпретендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт.

 

3.3Обов’язкові умови конкурсу:

-  термін виконання робіт не більше 30 днів;

- надання інформації щодо кількості проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.

 

4.Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг робіт із землеустрою, за формою згідно з додатком 1;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- згода на обробку персональних даних додаток 2  (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копія(ї) сертифіката (ів) інженера-землевпорядника;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

 

5.Строк подання конкурсної документації:до 17 год. 25 серпня 2015 року (включно).

 

6.Поштова адреса, за якою подаються документи:виконавчий комітет Нетішинської міської ради, вул. Шевченка, 1, (каб.19.), м.Нетішин, Хмельницька область,  30100, тел.(03842)9-00-93.

 

7. Інформація про проведення конкурсу:конкурс з відбору виконавців послуг виконання робіт із землеустрою земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності відбудеться 27 серпня 2015 року о 10.00 год. в актовій залі виконавчого комітету Нетішинської міської ради, вул.Шевченка, 1, м.Нетішин, Хмельницька область, 30100, тел.(03842) 9-00-93.

               У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання учасник до участі у конкурсі не допускається.

files/dodatli24-07-15.doc